Deelnemersbijdrage

De stichting Stop Windplan Isselt maakt aanzienlijke kosten voor o.a. de flyeracties, de website, en juridische ondersteuning. Op 13 juni 2024 hebben wij de gemeente Amersfoort formeel aansprakelijk gesteld voor alle materiële en immateriële schade ten gevolge van Windplan Isselt. In de toekomst komen hier nog kosten bij voor het voeren van procedures en het laten uitvoeren van contraexpertise. Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe hoog deze kosten zullen oplopen en hoelang de procedures zullen duren. Wij houden rekening met een termijn van enkele jaren en meerdere tienduizenden Euro’s aan proceskosten. Zie hiervoor ook deze flowchart.

Via een deelnemersbijdrage kunt u helpen deze kosten te dekken en daarbij als belanghebbende blijven profiteren van de activiteiten die de stichting ook namens u initieert.

De hoogte van de bijdrage is door uzelf te bepalen. Elk bedrag is van harte welkom en u kunt erop vertrouwen dat deelnemersbijdragen uitsluitend worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL 66 ABNA 0133 8383 23
t.n.v. Stichting Stop Windplan Isselt
o.v.v. ‘deelnemersbijdrage’ + uw naam, postcode en huisnummer.

Wij danken u hartelijk voor uw steun! Er is nog een lange weg te gaan, maar samen staan we sterk. Wij zijn tot op het bot gemotiveerd om Windplan Isselt te voorkomen en zijn ervan overtuigd dat het plan uiteindelijk van tafel gaat.